Vrienden

Zaalverhuur

Over het Wolderhuus

In het hart van de gemeenschap

Het Wolderhuus voor Sport en Cultuur biedt onderdak aan gebruikers van de sporthal, gym- en turnzaal, tennishal van Suthwalda, het dorpshuis, de bibliotheek, Stichting Welzijn De Wolden, Buurtzorg, Biljartvereniging De Boerhoorn en Prima Life (praktijk voor fysiotherapie en trainingen).

Het Wolderhuus staat in het hart van de gemeenschap als ontmoetingscentrum voor alle inwoners van Zuidwolde en omstreken. Je vindt ons -letterlijk en figuurlijk – centraal in Zuidwolde!

Missie

Stichting Wolderhuus biedt een ontmoetingsplek aan alle inwoners van de gemeente De Wolden met activiteiten en evenementen die gericht zijn op het bevorderen van sociale samenhang en gemeenschapsgevoel. We willen met onze voorzieningen, diensten en programma aanbod het welzijn en de cultuurbeleving van de Woldenaren bevorderen.

Iedereen moet zich fijn en tegelijkertijd veilig voelen in het Wolderhuus. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen in de maatschappij meetelt en mee moet kunnen doen. Wij zien het als onze taak om een gastvrije sfeer te creëren waarin iedereen zich thuis voelt, jong en oud, allochtoon en autochtoon, valide en mindervalide. Zo ontstaat verbinding tussen mensen!

Huisregels

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van alle bezoekers en gebruikers van het Wolderhuus. Daarom vinden we het belangrijk dat we duidelijk zijn in wat er wel en niet wordt toegestaan in het Wolderhuus. 

Het Wolderhuus is rookvrij. Alcoholische dranken worden alleen geschonken aan personen van 18 jaar en ouder. We vragen je om je id! Bij constateren van overmatig drankgebruik, of het gebruik van drugs, zullen we je de toegang tot het Wolderhuus ontzeggen.

In het Wolderhuus laten we elkaar in elkaars waarde. Dat betekent dat we respect hebben voor anderen; ook als we het niet met hen eens zijn. Met elkaar zorgen we ervoor dat het Wolderhuus een plek is waar iedereen zich veilig en welkom voelt!

het Wolderhuus is rookvrij

wees aardig voor elkaar

hou rekening met buren

drugs zijn verboden

...de bouw van het Wolderhuus is een spannend nieuwbouwavontuur...

– Anton Brinkman | Hesco Bouw – 

Even voorstellen

De geschiedenis van het Wolderhuus

Oosterweg 14​

Lagere Landbouwschool, Welzijnscentrum De Boerhoorn

In het voorjaar van 1944 gaat de lagere landbouwschool van start in het (enkele jaren eerder gesloten) café van Arend Snijder aan de Hoofdstraat 76 in Zuidwolde. Dit gebouw voldeed absoluut niet, daarom werd na de Tweede Wereldoorlog gekeken naar een permanent gebouw.

Het duurde tot 1950 voordat aan de Oosterweg een nieuw schoolgebouw in gebruik kon worden genomen. Begin jaren ’60 liep het aantal leerlingen van landbouwscholen in Drenthe sterk terug; een sanering volgde en de school in Zuidwolde werd opgeheven. Voor lager landbouwonderwijs moesten de studenten voortaan naar Hoogeveen of Meppel.

Na de sluiting van de landbouwschool kreeg de gemeente het gebouw in eigendom. Nadat er enkele jaren een dependance van de Christelijke Middelbare Technische School van Hoogeveen in was gevestigd werd in 1969 de Stichting Welzijnscentrum Zuidwolde in het gebouw ondergebracht (het latere Stichting Welzijn De Wolden).

Oosterweg 12

Hoofdenwoning LLS, ambtswoning gemeentesecretaris, dienstwoning beheerder De Boerhoorn

In 1954 komt de hoofdenwoning van de landbouwschool gereed en wordt de woning betrokken door het hoofd van de landbouwschool Watse Andela. Na opheffing van de school wordt de woning in 1966 bestemd als dienstwoning van gemeentesecretaris Nijlunsing. In 1971 verkoopt de gemeente de woning aan Stichting Welzijnswerk Zuidwolde om dienst te gaan doen als woning voor de beheerder van De Boerhoorn.

Zuideresweg 1

Gymzaal en gemeentelijk badhuis

Op 15 september 1956 vond de officiële opening plaats van de gymzaal en het gemeentelijk badhuis aan de Zuideresweg in Zuidwolde. Twee jaar eerder had de gemeenteraad bij het afscheid van Harm Jans als burgemeester van Zuidwolde al het besluit genomen dat het gebouw zijn naam zou krijgen:  De ‘Burgemeester Jans-Turnhal’ was een feit.

Naast een ruimte voor het verplichte bewegingsonderwijs van de basisschool, maakten ook de lokale gymnastiekvereniging(en) en later ook de judovereniging gebruik van de gymzaal.

Aan de gymnastiekzaal was een gemeentelijk badhuis gekoppeld. Schoolkinderen konden er gebruik van maken via schoolbaden. Op vrijdag en zaterdag was het geopend voor het publiek. Er werd -in een tijd dat vrijwel geen enkele woning voorzien was van een eigen douche- of badgelegenheid- veel gebruik gemaakt van het badhuis. In 1978 werd het badhuis gesloten.

Zuideresweg 3

Neutraal Bijzondere Kleuterschool, Smits Zwem- en Bewegingsstudio

In 1946 werd een vereniging opgericht om een kleuterschool te kunnen openen. Het duurde bijna 10 jaar voordat deze gerealiseerd kon worden. In december 1955 was het zover. De kleuterschool werd geopend met juffrouw Profijt als hoofdleidster en 54 kleuters. Er is op dat moment gebrek aan alles, behalve aan kleuters, waardoor er een wachtlijst ontstaat. Uiteindelijk wordt de kleuterschool uitgebreid met een derde en een vierde lokaal. Door de invoering van het basisonderwijs wordt de school in 1985 gesloten.

Het gebouw werd vervolgens gekocht door Johan Smit. Smit was jarenlang badmeester in zwembad De Waterlelie. Hij vestigt een zwem- en bewegingsstudio in het gebouw. Rond 2006 wordt de zwem- en bewegingsstudio gesloten.